• POSTLOUNGE
  • motion — design

tiki taka touzani

for a dutch tv-show “tika taka touzani” we created this little stranger-things-inspired title design. tiki taka touzani is a show where freestyle footballer soufiane touzani does interviews and challenges with some of our favourite global football players.